Xem them các hình ảnh điều trị

KANGNAM

Jang YonghyeongViện trưởng
 • Giáo sư Đại học nha khoa,Đại học Seoul
 • Tốt nghiệp đại học nha khoa, Đại học Seoul
 • Tối nghiệp thạc sĩ nha khoa, khoa sau đại học Đại học Seoul
 • Tốt ngiệp tiến sĩ nha khoa, khoa sau đại học Đại học Seoul
 • Chứng nhận của bộ Y tế và phúc lợi chuyên gia nha khoa
 • Thành viên thường trú Hiệp hội sức khỏe răng miệng Hàn Quốc
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội cấy ghép Implant
 • Thành viên Hiệp hội công đoàn sức khỏe răng miệng
 • Hướng dẫn lâm sàng về cấy ghép Mega-gen Implant
 • Hoàn thành khóa học Chuyên gia lâm sàng tổng hợp AGD

KANGNAM

Cho Seunggi Viện trưởng
 • Chuyên gia chăm sóc nha chu Bộ Y tế và phúc lợi chứng nhận
 • Chuyên gia Nha khoa tổng hợp Bộ y tế và phúc lợi chứng nhận
 • Tốt nghiệp đại học nha khoa, đại học Wonkwang
 • Tốt nghiệp thạc sĩ nha khoa, đại học Wonkwang
 • Viện trưởng viện đại học Wonkwang khoa nha chu
 • Thành viên bệnh viện đại học nha khoa Hoa kì, Cơ quan Y tế USC
 • Viện răng hàm mặt, Viện quân đội
 • Trưởng phòng, bệnh viện nha khoa quân đội
 • Thành viện hiệp hội cấy ghép , Viện răng hàm mặt quân đội
 • Giải thưởng bài trình bày hay nhất tai Hội nghị mùa thu của
  Hiệp hội Nha chu Hàn quốc 2016
 • Giải thưởng pano xuất sắc Hội nghị mùa xuân năm 2017 của Hiệp
  hội khoa học nha chu Hàn Quốc
 • Giải thưởng xuất sắc Bệnh viện nha khoa đại học Wonkwang 2018
 • Đóng góp tích cực hỗ trợ Sư đoàn 3 lục quân 2019
 • Tuyên dương của Chủ tịch hiệp hội nha khoa Hàn quốc 2021
 • Nhà nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng điều trị nha chu, Yuhan
  corporatiton 2016
 • Đăng kí sáng chế mũi khoan hỗ trợ quá trình cấy ghép implant
  ( Bằng sáng chế số 10-1807564)

KANGNAM

Kim MinkyungViện trưởng
 • Tốt nghiệp đại học nha khoa, Đại học quốc gia Busan
 • Hoàn thành khóa học nội trú nha chu, Đại học quốc gia
  Kyungbook
 • Hoàn thành khóa học nội trú Khoa Răng hàm mặt, đại học
  quốc gia kyungbook
 • Thạc sĩ nha khoa, Đại học quốc gia Busan
 • Ph.D trường nha khoa đại học sước gia Busan
 • Hoàn thành khóa học đào tạo Y tế thể thao Hàn Quốc
 • Hoàn thành khóa đào tạo lâm sàng về cấy ghép xương
  Implant - Đại học Chosun
 • Hoàn thành khóa đào tạo lâm sàng cấy ghép TOP DOWN
  tại đại học Kyunghe
 • Hiệp hội Nghiên cứu hợp tác Đại học New York- Thành
  viên Hiệp hội Nghiên Cứu cấy ghép implant
 • Thành viên hiệp hội nghiên cứu điều trị tủy đại học Pennsylvania
 • Hoàn thánh khóa đào tạo cấy ghép và quản lý Implant –
 • Hoàn thành khóa đào tạo vật liệu Chicago lesin
 • Thành viên hiệp hội làm trắng răng
 • Nguyên Phó chủ tịch điều hành KSI Dental clinic
 • Nguyên Phó chủ tịch Nha khoa New York
 • Nguyên Giám đốc viện Khoa răng hàm mặt cộng đồng

KANGNAM

Won HyeyeonViện trưởng
 • Chuyên gia nha khoa tổng hợp chứng nhận bởi bộ Y tế và Phúc lợi
 • Tốt nghiệp đại học Soeul
 • Tốt nghiệp thạc sĩ nha khoa, Đai học Chosun
 • Hiệp hội niềng răng hàm trong suốt Hàn quốc
 • Học viên đào tạo niềng răng trong giao đoạn phát triển – Hàn quốc
 • Ứng dụng thiết bị kĩ thuật mở rộng vòm miệng
 • Chuyên viên preconggress hands-on course

HEUNDAE

Jeong CheolYoungViện trưởng
 • Tốt nghiệp đai học nha khoa, Đại học Yonsei
 • Tốt nghiệp thạc sĩ nha khoa, Đại học Dankook
 • Thành viên thường trực Hiệp hội răng Hàn quốc
 • Thành viên thường trực Hiệp hôi nghiên cứu Imlant
  Hàn quốc
 • THành viên thường trực Hiệp hội Nha khoa, Lão khoa
  Hàn quốc
 • Hoàn thành khóa đào tạo Cấy ghép implant của hiệp hội
  UCLA Hoa Kỳ

HEUNDAE

Lee GyoJeongViện trưởng
 • Tốt nghiệp đại học Seoul
 • Thạc sĩ nha khoa, Đại học Kyungbook
 • Thực tập sinh Nha khoa, Bệnh viện đại học Kyungbook
 • Hoàn thành khóa học niềng răng, khóa học niềng răng cho mặt nhỏ
 • Hoàn thành khóa học chỉnh hình răng hàm mặt Hiệp hội -răng hàm mặt Hàn Quốc
 • Chứng chỉ Invisalign
 • Nguyên Giám đốc Viện nha khoa Deagu Baesebok

HEUNDAE

Kim YunCheolViện trưởng
 • Tốt nghiệp đại học nha khoa, Đại học Dankook
 • Tốt nghiệp tiến sĩ nha khoa, Đại học Dankook
 • Giáo sư taioj đại học nha khoa Đại học Dankook

SEOMYEON

Go YonghoonViện trưởng
 • Tập huấn tại Bệnh viện nha khoa, Đại học Yonsei
 • Tốt nghiệp đại học nha khoa, đại học Dankook
 • Hoàn thành khóa đào tạo lâm sàng cấy ghép TOP DOWN tại đại học Kyunghe
 • Đại học New York Hiệp hội Nghiên cứu implant quốc tế
 • Thành viên chính thức Hiệp hội Nha khoa thẩm mỹ Hàn quốc
 • Thành viên thường xuyên của hội Nha khoa Hàn quốc
 • Nguyên quản lý viện Y học răng miệng và nha khoa Yeosu, Anseong-si

SEOMYEON

Kim SeonViện trưởng
 • Chứng nhận chuyên gia Bác sĩ chỉnh hình nha khoa của bộ Y tế và phúc lợi
 • Tối nghiệp loại giỏi đai học Seoul
 • Thạc sĩ nha khoa, đại học Seoul
 • Bác sĩ nội trú, Khoa niềng răng bệnh viện đại học KOREA
 • Thành viên thường trực Hiệp hội chỉnh nha Hàn quốc
 • Nha sĩ xusta sắc đề xuất bởi Hiệp hội chỉnh nha Hàn quốc
 • Thành viên của Hiệp hội niềng răng mặt trong răng
 • Chứng nhận HARMONY
 • Các bài phát biểu lâm sàng CLB Linual bracket

SEOMYEON

Gong YunpyoViện trưởng
 • Chứng nhận chuyên gia nha khoa của Bộ y tế và Phúc lợi
 • Tốt nghiệp đại học nha khoa, đại học Dankook
 • Thực tập tại khoa niềng răng , nha khoa GURO, Viện đại học KOREA
 • Hoàn thành nội trú tại Nha khoa Guro, Viện đại học KOREA
 • Thạc sĩ chỉnh nha, nha khoa lâm sàng, đại học KOREA
 • Thành viên thường trực của hiệp hội chỉnh nha Hàn quốc
 • Chứng chỉ Invisalign
 • Hoàn thành khóa học Niềng răng mắc trong

NAMPO

Lee YoungkiViện trưởng
 • Tốt nghiệp đại học Nha khoa, Đại học Kyunghee
 • Thạc sĩ phẫu thuật chỉnh hình nha khoa
 • Thành viên thường trực hiệp hội Răng Hàm Mặt
 • Thành viên thường trực Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình Hàn quốc
 • Hoàn thành khóa chỉnh hình răng central 교정 course
 • Hoàn thành khóa cấy răng implant chuyên nghiệp Osstem professional implant course

NAMPO

Lee YoojinViện trưởng
 • Chứng nhận chuyên gia Bác sĩ chỉnh hình nha khoa của bộ Y tế và phúc lợi
 • Chuyên gia Nha khoa tổng hợp
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ nha khoa, Đại học Busan
 • Hoàn thành khóa thực thập tại Bệnh viện nha khoa Bệnh viện Đại học Busan
 • Hoàn thành nội trú khoa phục hồi răng Nha khoa, bệnh viện Đại học Busan
 • Thạc sĩ nha khoa, Đại học Busan
 • Tiến sĩ nha khoa, Đại học Busan
 • Chuyên gia phục hình nha khoa chứng nhận bởi Hiệp hội nha khoa Hàn Quốc
 • Thành viên hiệp hội trồng răng Implant Hàn quốc
 • Thành viên hiệp hội khớp hàm thái dương Hàn Quốc
 • Thành viên chính thức hiệp hội Nghiên cứu nha khoa Quốc tế (IADR)
 • Giáo sư khoa phục hình, chỉnh hình nha khoa Đại học Busan

NAMPO

Woo SeongHaeViện trưởng
 • Chứng nhận chuyên gia Bác sĩ chỉnh hình nha khoa của bộ Y tế và phúc lợi
 • Tốt nghiệp đại học nha khoa, Đại học Yonsei
 • Hoàn thành nội trú chỉnh hình nha khoa tại Bệnh viện Mokdong – Đại học nữ Ewha
 • Giải thưởng E-poster xuất sắc từ hiệp hội Chỉnh nha Hàn quốc
 • Thành viên Hiệp hội chỉnh nha mắc trong Hàn quốc
 • Thành viên thường trực Hiệp hội khớp hàm Hàn quốc

DEOKCHEON

Lee SeongJinViện trưởng
 • Tốt nghiệp đại học Nha khoa, Đại học Busan
 • Thành viên chính thức Hiệp hội phục hình Nha khoa ACT
 • Thành viên thường trực của hiệp hội Răng Hàm Mặt Hàn quốc
 • Chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe quốc gia 2007 Bộ Y tế và Phúc lợi
 • Hoàn thành TMD của đại học Yonsei
 • Hoàn thành khóa MINEC ADVANCED Endodotics
 • Thành viên chính thức Hiệp hội nghiên cứu lâm sàng nha khoa Hanmac

DEOKCHEON

Kim YunCheolViện trưởng
 • Tốt nghiệp đại học nha khoa, Đại học Dankook
 • Tốt nghiệp tiến sĩ nha khoa, Đại học Dankook
 • Giáo sư taioj đại học nha khoa Đại học Dankook

DEOKCHEON

Jo EunAeViện trưởng
 • Tốt nghiệp đại học nha khoa, Đại học Kyunghee
 • Thạc sĩ chỉnh hình nha khoa, Đại học Yonsei
 • Tiến sĩ chỉnh hình nha khoa, Đại học Yonsei
 • Luận sán tiến sĩ trên tạp chí chỉnh nha Hoa kì “The Angle Orthodontist” Tập 86 số 4( 01.07.2016)
 • Hoàn thành khóa học cơ bản Chỉnh nha ( 강남 세브란스 교정 레지던스)
 • Hoàn thành khóa học nâng cao Chỉnh nha ( 강남 세브란스 교정 레지던스)
 • Hoàn thành khóa học nâng cao Chỉnh nha ( 신촌 세브란스 교정 레지던스)

DEOKCHEON

Lee GyoJeongViện trưởng
 • Tốt nghiệp đại học Seoul
 • Thạc sĩ nha khoa, Đại học Kyungbook
 • Thực tập sinh Nha khoa, Bệnh viện đại học Kyungbook
 • Hoàn thành khóa học niềng răng, khóa học niềng răng cho mặt nhỏ
 • Hoàn thành khóa học chỉnh hình răng hàm mặt Hiệp hội -răng hàm mặt Hàn Quốc
 • Chứng chỉ Invisalign
 • Nguyên Giám đốc Viện nha khoa Deagu Baesebok

GIMHAE

Lee SeungGyuViện trưởng
 • Chuyên gia nha khoa tổng hợp chứng nhận bởi Bộ y tế và phúc lợi
 • Tốt nghiệp đại học nha khoa, Đại học Busan
 • Tiến sĩ nha khoa, Đại học Busan
 • Nghiên cứu sinh khóa điều trị nha chu, đại học Harvars, Hoa kì
 • Hoàn thành khóa trồng răng implant, đại học Boston, Hoa kì
 • Thành viên chính thức (BAO Hiệp hội nghiên cứu cấy ghép Implant Boston)
 • Thành viên thường trực Hiệp hội sức khỏe răng miệng Hàn quốc
 • Hợp tác Nghiên cứu BIO Implant
 • Tư vấn định hướng cấy ghép DIO Implant NAVERGATION
 • Nguyên giám đốc Viện nha khoa Praha Moa
 • Nguyên giám đốc Viện nha khoa Boston

GIMHAE

Jeon JooHoViện trưởng
 • Chứng nhận chuyên gia Bác sĩ chỉnh hình nha khoa của bộ Y tế và phúc lợi
 • Thạc sĩ nha khoa, Đại học Busan
 • Nguyên Trưởng phòng nha khoa, trung tâm y tế dự phòng Hamwon-gun

GIMHAE

Jo EunAeViện trưởng
 • Tốt nghiệp đại học nha khoa, Đại học Kyunghee
 • Thạc sĩ chỉnh hình nha khoa, Đại học Yonsei
 • Tiến sĩ chỉnh hình nha khoa, Đại học Yonsei
 • Luận sán tiến sĩ trên tạp chí chỉnh nha Hoa kì “The Angle Orthodontist” Tập 86 số 4( 01.07.2016)
 • Hoàn thành khóa học cơ bản Chỉnh nha ( 강남 세브란스 교정 레지던스)
 • Hoàn thành khóa học nâng cao Chỉnh nha ( 강남 세브란스 교정 레지던스)
 • Hoàn thành khóa học nâng cao Chỉnh nha ( 신촌 세브란스 교정 레지던스)

GIMHAE

Cha YoungMinViện trưởng
 • Chứng nhận chuyên gia Bác sĩ chỉnh hình nha khoa của bộ Y tế và phúc lợi
 • Tốt nghiệp đại học Nha khoa, Đại học Seoul
 • Thạc sĩ nha khoa, Khoa nha khoa lâm sàng, Catholic Uni.
 • Thực tập sinh Chỉnh nha viện 성모. Catholic Uni.
 • Giáo sư nha khoa lâm sàng, Catholic Uni.
 • Bác sĩ chỉnh nha quân đội., Lục quân
 • Nguyên Viện trưởng đại diện, Viện nha khoa Happy smile Seoul

GIMHAE

Kim YunCheolViện trưởng
 • Tốt nghiệp đại học nha khoa, Đại học Dankook
 • Tốt nghiệp tiến sĩ nha khoa, Đại học Dankook
 • Giáo sư taioj đại học nha khoa Đại học Dankook
Nha khoa White E Kangnam
Tiếng Việt: 010-2849-2944
카카오톡
네이버톡톡
Địa chỉ
서울 강남대로 337 TẦNG 7.​

ga 강남역 cửa ra số 5 đi thẳng tới ngã 4 đầu tiên tầm 4 phút

Thời gian làm việc
 • - Thứ 2 tới Thứ 6:10h sáng tới 7h tối​
 • - Thứ 7: 10h sáng tới 2h chiều​
 • - Chủ nhật:10h sáng tới 3h chiều
Nha khoa WHITE E Haeunda
Tiếng Việt: 010-2492-2944​
카카오톡
네이버톡톡
Địa chỉ
부산광역시 해운대구 좌동로 93

(해운대농업협동조합), tầng 3​

Thời gian làm việc
 • - Thứ 3, thứ 4, thứ 6: 10:00 ~ 19:00
 • - Thứ 2, thứ 5: 10:00 ~ 21:00
 • - Thứ 7: 10:00 ~ 16:00
 • - Thời gian nghỉ trưa: 13:00 ~ 14:00

※ Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ.

Nha khoa WHITE E Seomyeo
Tiếng Việt:010-2492-2944​
카카오톡
네이버톡톡
Địa chỉ
부산광역시 진구 중앙대로 704,

동보프라자 tầng 4​

Thời gian làm việc
 • - Từ thứ 2 đến thứ 6: 10:00~21:00​
 • - Thứ 7: 10:00~16:00​
 • - Thời gian nghỉ trưa: 13:00~14:00​

※ Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ.

Nha khoa WHITE E NAMPO
카카오톡
네이버톡톡
Địa chỉ
부산광역시 중구 비프광장로 36

tầng 2(남포동5가)​

Thời gian làm việc
 • - Từ thứ 2 đến thứ 6: 10:00~21:00​
 • - Thứ 7: 10:00~16:00​
 • - Thời gian nghỉ trưa: 13:00~14:00​

※ Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ.

Nha khoa WHITE EDEOKCHEON​
Tiếng Việt: 010-2492-2944​
카카오톡
네이버톡톡
Địa chỉ
부산 북구 만덕대로 24

KB금융덕천프라자 5층

Thời gian làm việc
 • - Thứ 3, thứ 4, thứ 6: 10:00~19:00​
 • - Thứ 2, thứ 5: 10:00~21:00​
 • - Thứ 7: 10:00~14:00​
 • - Thời gian nghỉ trưa: 13:00~14:00​

※ Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ.

Nha khoa WHITE EGimhae​
Tiếng Việt: 010-2240-2944​
카카오톡
네이버톡톡
Địa chỉ
경상남도 김해시 외동 내외중앙로 47 tầng 2​

(외동, 풍림위너스프라자)

Thời gian làm việc
 • - Từ thứ 2 đến thứ 6: 10:00~21:00​
 • - Thứ 7: 10:00~14:00​

※ Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ.

Đăng kí tư vấn nhanh

Đăng kí